Co powinno się pamiętać o uldze na zakup kasy fiskalnej?

Przedsiębiorca, który zaczyna ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej może ubiegać o zwrot za jej nabycie. Musi, oczywiście, spełnić określone formalności.

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli planujemy nabyć maszynę fiskalną to, jeśli jest to pierwszy zakup, mamy możliwość ubiegania się o 90% zwrot, przy czym nie może on wynieść więcej niż 700 zł. Reguły, z których wynika ulga na zakup kasy fiskalnej wskazane zostały w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie odliczenia i zwrotu wydatków na zakup kas rejestrujących. Przedsiębiorca, któremu należy się zwolnienie z VAT musi złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wnioski pisemne. Wniosek winien określać, ile urządzeń przedsiębiorca posiada oraz gdzie każde z nich będzie użytkowane.

Podanie musi zostać złożone zanim rozpocznie się procedura ewidencjonowania. Jeżeli chodzi o czynnych podatników VAT, ulga na zakup kasy fiskalnej odliczana jest w deklaracji VAT. By ulga na kasę fiskalną mogła przysługiwać, konieczne jest rozpoczęcie procesu ewidencjonowania obrotu i kwot podatków najpóźniej w terminach, do których podatnik musi się stosować. Ponadto podatnik, którego interesuje ulga na kasę fiskalną musi przedstawić dowód zapłaty całej sumy za kasę fiskalną. Najnowszy artykuł: podatek dochodowy kwartalnie.

Jeżeli chodzi o kwestię wartości odliczenia to, należy mieć na uwadze, że w w określonej jednostce rozliczeniowej nie może przewyższać różnicy pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym. Sprawa będzie wyglądać inaczej, jeśli podatek (sprawdź również – biuro podatkowe płock) dochodowy kwartalnie jest rozliczany i inaczej, gdy rozlicza się go miesięcznie. Dla zainteresowanych: ulga na zakup kasy fiskalnej.

Gotówka

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Gdy suma podatku naliczonego przekracza sumę podatku należnego lub wynosi tyle samo co ten podatek, może być uwzględnione limitowane odliczenie. Mamy do czynienia z sumą do zwrotu lub nie ma podatku do zapłaty. Jeśli podatek dochodowy kwartalnie jest rozliczany to w we wskazanym okresie można odliczyć 50% kwoty, która odpowiada 90% ceny netto nabytej maszyny, a jeśli mamy do czynienia z rozliczeniem co miesiąc to można odliczyć 25% wartości, która odpowiada 90% wartości wspomnianej ceny. Więcej na blogu: wielkość ulgi ka zakup kasy fiskalnej.