WIG, mWiG, 20/40/80 – o co w tym wszystkim chodzi?

Giełda i akcje
Inwestowanie w akcje giełdowe kojarzy się niewprawionym użytkownikom z pewną magiczną otoczką – panowie w eleganckich garniturach tworzą pieniądze z niczego, zarabiając małe fortuny. Taką sytuację może potęgować dość skomplikowany język specjalistyczny, jakim posługują się maklerzy giełdowi. W tym tekście postaramy się rozjaśnić chociaż część pojęć dotyczących najważniejszych i najpopularniejszych w Polsce indeksów giełdowych.

WIG i jego wariacje – czego one dotyczą i skąd wynikają?

Rozjaśniając skrót WIG, to po prostu Warszawski Indeks Giełdowy. W tym indeksie (WIG) zawierają się wszystkie spółki notowane na stołecznym parkiecie. Jego warianty, oznaczone różnymi liczbami mówią o tym, ile spółek dany indeks notuje. Początkujący muszą pamiętać, że WIG to wyłącznie indeks giełdowy, który służy do mierzenia i prezentacji danych i nie jest możliwe bezpośrednie inwestowanie w dany indeks. Możemy jednak kupować akcje giełdowe spółek, które są notowane w interesującym nas indeksie.

Skupiając się na wariantach głównego indeksu WIG mamy więc:

WIG20/30/40/80 – są to indeksy które opisują kolejno 20/30/40/80 najbardziej płynnych spółek na GPW,

Indeksy WIG z przyrostkiem „TR” – są to indeksy podobne do wspomnianych wyżej głównych indeksów WIG; wszystkie zasady tworzenia indeksów TR są identyczne z metodologią stosowaną przy tworzeniu WIG, z tą różnicą, że przy indeksach „TR”, przy ustalania kursów brane są pod uwagę ceny transakcji oraz dochody z wypłaconych dywidend.

Indeksy „Tematyczne” WIG, czyli chemia, budownictwo, itd – te indeksy WIG skupiają w sobie spółki zakwalifikowane do odpowiedniego sektora (zgodnego z nazwą indeksu – np. chemia, budownictwo czy deweloperzy). Te indeksy są również indeksami dochodowymi, z uwzględnieniem dochodów z dywidend i praw poboru.Indeksy pochodne WIG20 – czyli WIG20lev i WIG20short – indeksy te są zależne od WIG20, różni się sposób prezentacji danych.

W WIG20short mamy prezentację symetryczną; przykładowo, jeśli WIG20 spada o X punktów, to WIG20short rośnie o te same X punktów.

Z kolei WIG20lev podąża tym samym trendem co standardowy WIG20, jednak ze zdwojoną siła – to jest przy wzroście WIG20 o Y punktów, WIG20lev wzrośnie o 2Y punktów. Analogicznie sprawa ma się w przypadku spadków wartości indeksów.

Mamy nadzieję, że ta krótka prezentacja głównych polskich indeksów giełdowych nieco rozjaśniła wam podstawowe terminy giełdowe. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tych indeksów, polecamy zadać je w komentarzach.