Kilka słów na temat funduszy inwestycyjnych

Rynki walut i Forex, W finansach
Fundusze inwestycyjne deklarują w swoim statucie (a nierzadko także w nazwie) w jakie instrumenty finansowe będą inwestować. Wybór tychże instrumentów jest niezwykle istotny – wpływa na potencjalny zysk, który fundusz ma szansę wypracować ale również na ryzyko, jakie wiąże się z inwestycją w konkretny fundusz.
W nawiązaniu do powyższego inwestor przed wyborem konkretnego funduszu powinien poznać polITykę funduszu – w jakie instrumenty inwestuje, określić potencjalny zysk oraz ryzyko, dopasować dla siebie najbardziej odpowiedni fundusz czy portfel funduszy.

Ogólne kryterium zawartości portfela dzieli fundusze na cztery kategorie: pieniężne – fundusze inwestujące przede wszystkim w papiery rynku pieniężnego, fundusze dłużne – inwestujące przede wszystkim w obligacje, fundusze mieszane – inwestujące zarówno w akcje jak i obligacje, fundusze akcji – przede wszystkim inwestycja w akcje – nadwyżka finansowa.
fundusze inwestycyjne dla firm

Autor: Roberto Nieves
Źródło: http://www.flickr.com
Drugim ważnym kryterium podziału jest kryterium prawne wynikające z obowiązującej w Polsce Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Według tych przepisów mamy do czynienia z podziałem funduszy inwestycyjnych według formy uczestnictwa – fundusze na otwarte, specjalistyczne otwarte oraz zamknięte. Najbardziej popularne z wymienionych to FIO – otwarte fundusze inwestycyjne (dedykowane są właściwie do wszystkich inwestorów).

Żeby znaleźć podobne informacje na opisywane zagadnienie spójrz na link (https://www.adwokat-horyza.pl/sprawy-spadkowe/), a przeczytasz w tamtym miejscu niezwykle fascynujące wiadomości, które zapadną Ci w pamięć.

Inwestor wpłacający pieniądze do FIO dostaje tytuł nazywany jednostką uczestnictwa. Aktywa w jakie mogą lokować podane są w Art. 93 Ustawy.

Masz zamiar zwiększyć swoją wiedzę i przeczytać kolejne wątki na podobny temat? To rewelacyjnie – wejdź więc na łącze (http://www.certificator.eu) i wejdź do interesującej strony.

Fundusz otwarty zbywa jednostki uczestnictwa, jakie stanowią prawo udziału w aktywach w kwocie netto funduszu oraz dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu – otwarte fundusze inwestycyjne. Praktycznie każdy może zostać uczestnikiem funduszu otwartego. Tego typu fundusze mogą być zatem stosowane jako fundusze inwestycyjne dla firm.

Podwyższenie kaPITału przez fundusz inwestycyjny to chętnie wykorzystywane przez właścicieli firm źródło finansowania – łatwiej dostępne niż giełda i zapewniające większe możliwości aniżeli kredyt.